15.1.2018

ŠD pořádá sněhulákový den. Více zde.

_______________________________

__________________________________

6.12.2017

Přijďte se podívat do školy u příležitosti dne otevřených dveří 12.12.2017 od 8 do 12 hod.

Můžete si prohlédnout školu, navštívít třídy, zeptat se na to, co Vás zajímá.

___________________________________________

7.12.2017 od 15 hod se konají třídní schůzky.

_________________________________________

4.12.2017

ŠD pořádá čertovskou diskotéku. Více zde.

_____________________________________

20.11.2017

Školní družina pořádá sběr pomerančové kůry. Více zde.

_____________________________________

1.11.2017

Školní družina pořádá drakiádu. Více zde.

___________________________________

6.10.2017

Žáci 4. třídy navštívili Den řemesel na Šelmberku.

__________________________________

Mikroregion Voticko a kolektiv ZŠ Olbramovice

pořádá

RODINNÉ SPORTOVNÍ KLÁNÍ,

které se uskuteční v sobotu 7. října od 14:00 hodin na zahradě a v okolí školy.

Co vás čeká: odpoledne plné her a soutěží, opékání špekáčků

Pitný režim je zajištěn.

 

V případě špatného počasí bude akce přeložena na 14. října 2017.
____________________________

8.9.2017

Vyhlášení volného dne ředitelkou školy

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu

29. září 2017.

Volný den byl vyhlášen ze závažných důvodů: bioenzymatické čištění odpadního systému, malování chodby.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni letákem dne 11.9.2017.

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele.

_______________________________

30.8.2017

Ke slavnostnímu zahájení školního roku 2017/2018 se sejdeme před školou 4. září 2017 v 8 hodin.

Poté se přesuneme do III. třídy a následně do tříd. Skončíme v 9 hodin.

Školní družina bude v provozu od úterý 5. září.

V úterý 5. září není odpolední vyučování.

_______________________________________

7.6.2017

Školní akademie pro prarodiče a veřejnost

26.6.2017 od 15 hodin,

školní akademie pro rodiče

26.6. od 19 hodin.

______________________________________

7.6.2017

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáků

21.6.2017 od 15,30 v 1. třídě.

___________________________________________

V pondělí 5.6. fotografování tříd.

______________________________________

Škola v přírodě 26.5. - 2.6.2017: chatová osada Ostrý.

_____________________________________________

8.5.2017

Odpoledne s myslivci

V pátek 12. května se koná odpoledne s myslivci. Společný odchod od školy ve 13 hod. Návrat do 16 hod.

__________________________________________

7.4.2017

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

3. května 2017 od 14 do 16 hod.

Více informací zde.

_____________________________________________

3.4.2017

Velikonoční pochod za perníkovým vajíčkem se koná 16.4.2017 od 13 hod.

Více zde.

___________________________________

17.3.2017

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 se bude konat dne  6. dubna 2017 od 15 do 18 hodin v budově základní školy.

Více informací zde.

_____________________________________________

3.3.2017

V průběhu jarních prázdnin 6.-10.3.2017 bude budova školy uzavřena. V případě potřeby volejte na tel. 601 558 032.

___________________________________________

27.2.2016

ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov

zve předškoláky s alespoň jedním rodičem

2. března 2017 od 16 hodin

na II. předzápisové setkání

ve 2. třídě základní školy.

Společně si budeme hrát a kouzlit s balónky.

_____________________________________

12.2.2017

Ve středu 15.2. se koná školní kolo recitační soutěže.

___________________________________

8.2.2017

Školní družina pořádá karneval.

Více zde.

_________________________________

18.1.2017


____________________________________________________

 

4.1.2017

V pondělí 9.1. od 15 hod se konají třídní schůzky.

____________________________________

2.12.2016

Základní škola pořádá 8.12.2016 Den otevřených dveří.

____________________________________

 

23.11.2016

Srdečně Vás zveme na rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark 27.11.2016 od 16 hodin na parkovišti.
_______________________________________

Fotografování dětí - 24. 11. 2016 od 8 hodin MŠ, od 10 hodin ZŠ.
_______________________________________

20.11.2016

V úterý 29.11. se žáci 1.-3. ročníku zúčastní 2. dílu programu Dopravní výchovy.

_______________________________________

20.11.2016

Školní družina pořádá sběr pomerančové kůry. Více zde.

________________________________________

24.10.2016

V rámci soutěže Recyklohraní můžete průběžně do školy nosit cartridge a tonery do tiskáren nebo kopírovacích strojů. Tento sběr nebude započítáván do odměňovaných sběrů.

_________________________________________

17.10.2016

Školní družina pořádá drakiádu.

_______________________________

10.10.2016

20. října se koná plenární schůze Unie rodičů při ZŠ a MŠ Votice a ZŠ a MŠ Olbramovice.

Po skončení budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách.

____________________________

3.10.2016

Naše škola opět získala výborné umístění ve sběru PET víček a PET lahví.

__________________________________

29.9.2016

Školní družina pořádá v pátek 30.9. Jablíčkohraní. S sebou dobrou náladu.

__________________________

18.9.2016

Školní družina uklízí svět. Více zde.

________________________________

7.9.2016

Den prevence kriminality ve Voticích

V pátek 9.9. se koná Den prevence kriminality na městském hřišti a u vodní nádrže Karlák.

Jedeme společně autobusem, návrat kolem 12,10.

Oběd 12,15 - 1. a 2. třída

12,40 - 3.- 5. třída

___________________________________

29.8.2016

Nový školní rok 2016/17

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,

doufám, že jste v průběhu prázdnin nabrali spoustu energie, se kterou se vrhnete společně s námi do nového školního roku 2016-2017. Přeji Vám úspěšné vykročení. Mgr. Věra Kutišová

Slavnostní zahájení školního roku

proběhne ve čtvrtek 1. září v 8 hodin před školou (prosíme neparkovat před školou) a ve III. třídě.

Odchod ze školy kolem 9. hodiny.


2. září - žáci 1. a 2. ročníku 4 vyučovací hodiny (beseda s policií, třídnické práce)

             žáci 3. - 5. ročníku 5 vyučovacích hodin (beseda s policií, třídnické práce)

5.9. projekt třídní pravidla (počet hodin dle rozvrhu)

od 6.9. výuka podle rozvrhu

__________________________________________

23.6.2016

V úterý 28.6.2016 se koná

duatlon

- běh, jízda na koloběžce nebo na kole.

__________________________________

12.6.2016

Setkání rodičů budoucích prvňáků

se koná 22.6.2016 od 15,30 hod v I. třídě ZŠ.

_________________________________

12.6.2016

V termínu od 13.6. do 17.6.2016 ZŠ pobývá na škole v přírodě v Růžené.

________________________________________

25.5.2016

Školní akademie

se bude konat 27. června ve 14  hodin pro veřejnost,

v 18 hodin pro rodiče žáků.

________________________________

5..6.2016

Od 6. června do 10. června vybíráme veškeré sběry.

_________________________________________

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z organizačních a technických důvodů

ve středu 20. dubna 2016

volný den.

Školní budova je pásmu plánované odstávky elektrické energie.

Nepůjde elektřina, nepoteče voda.

              V provozu nebude ani školní družina.

V Olbramovicích 13. 4. 2016

                                                                             Mgr. Věra Kutišová

                                                                                   ředitelka školy

_______________________________________

2.4.2016

Jaké to bylo na Noci s Andersenem.

__________________________________

6. března 2016

Ředitelka školy vyhlašuje 7.4.2016 zápis do MŠ.

Bližší informace zde.

__________________________________

17.2.2016

Školní družina pořádá karneval.

Více zde.

_________________________________

14.2.2016

22.2. - 26.2.2016 proběhnou jarní prázdniny.

_______________________________

14.2.2015

19. února děti z MŠ a žáci ZŠ navštíví divadelní představení Kdo si hraje nezlobí II.

_________________________________

22.1.2016

Změna telefonních čísel školní družiny a mateřské školy:

ŠD 317 812 468

(číslo 601 558 034 bylo přeneseno do MŠ)

MŠ 601 558 034

(čislo 317 812 546 bylo zrušeno, číslo 601 558 032 zůstává zachováno)

_____________________________________

22.1.2015

Nabídka jednodenního kurzu pro rodiče.

https://www.tvorivaskola.cz/proc-si-nedelat-z-deti-partnery/a13418

18.1.2016

Školní družina pořádá

29.1.2016 výlet do Prahy do Triloparku

s interaktivním programem zaměřeným na poznávání doby dinosaurů a práce paleontologů.

Odjezd v 8 hodin, návrat okole 13 hodin.

_______________________________________

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Olbramovice oznamuje, že podle §46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se

ve čtvrtek 4. února 2016 od 15 do 18 hod

uskuteční

zápis k povinné školní docházce

na Základní školu v Olbramovicích.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce a jeho dítě, narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a starší po odkladu školní docházky.

 

K zápisu přineste: rodný list dítěte, platný občanský průkaz rodičů (zákonného zástupce)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku: https://www.msmt.cz/file/26610

________________________________________________

13.11.2015

Školní družina vyhlašuje sběr pomerančové kůry. Informace zde.

______________________________________________

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z organizačních a technických důvodů

v pondělí 16. listopadu 2015

volný den.

Mgr. Věra Kutišová, ředitelka školy

________________________________________

1.11.2015

Školní družina pořádá drakiádu.

Více informací zde.

_____________________________________

25.10.2015

Základní škola zve

předškoláky a jejich rodiče tentokrát na KOUZELNICKÉ ČAROVÁNÍ

18. listopadu od 16,00 hod ve II. třídě školy.

_______________________________

12.10.2015

Nově můžete přinášet sběr každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 7,30 do 8,00 hod. Odpolední termíny platí nadále.

_______________________________________

4.10.2015

Školní družina pořádá sběr kaštanů a žaludů.

Bližší informace zde.

______________________________________

1. září 2015

Již potřetí jsme získali 1. místo.

___________________________________________________

25.4.2015

Na den přesně jsme opět vítězi okresního kola DSMC

Gratulujeme družstvu složenému z žáků: N. Králová, L. Tůmová, Š. Brejla, M. Opička

Foto zde.

________________________________________________

 

8.11.2014

Školní jídelna informuje o problematice alergenů.

Čtěte zde.

________________________________________

24.4.2014   

Ač jsme malá škola, máme šikovné žáky!

Gratulujeme družstvu složenému z žáků:

E. Pochylá, L. Tůmová, Š. Brejla, M. Opička.

Foto zde 

_______________________________________

26.1.2014

Informace k programu SOCIOKLIMA.

_________________________________

6.9.2013

Dočkali jsme se velkého úspěchu ve sběru PET lahví a víček od PET lahví.

DĚKUJEME.

Foto zde.

_____________________________________

2.9.2013

Žáci 4. třídy se v letošním roce zapojí do projektu

Dětská vlastivěda

Mikroregionu Džbány

Bližší informace ZDE

____________________________________

10.3.2013

Od 18. 3. 2013 nově sbíráme HLINÍK - pečlivě umytý a suchý.

plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, smetany apod. (PO ZMAČKÁNÍ SE NENAROVNÁ), ešusy, příbory, obaly od čokolád a figurek, obaly od tavených sýrů, misky od buchet a paštik

POZOR na konzervy a plechovky od kompotů - jsou ze železa - přitahují magnet.

__________________________________________