O nás - ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
23.3.
Okresní kolo recitační soutěže
29.3.
Velikonoce v kostele (5. ročník)
29.3.
II. předzápisové setkání s předškoláky
30.3.
Návštěva sklárny Sázava (projektový den 1. - 5. ročník)
31.3.
Noc s Andersenem

KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Zaměření školy
Škola vzdělává ve třech třídách žáky od 1. do 5. ročníku ZŠ. Vzdělávání se v tomto školním roce realizuje ve všech ročnících podle  ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ - TVOŘIVÁ ŠKOLA. V minulé době bylo vzdělání zaměřeno všeobecně bez vyhraněné specializace. V novém období se zaměřujeme více na výuku anglického jazyka, povinně je zařazen již od 2. ročníku a v 1. ročníku realizujeme zájmový kroužek. Ve své činnosti se škola orientuje již řadu let výrazně i na environmentální výchovu a aktivní ochranu životního prostředí. Celoročně se žáci podílejí na sběru a třídění surovin a aktivně se zapojují do místního projektu CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ. Realizujeme různé akce v rámci zájmového oddílu MOP ČSOP a zapojujeme se do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ. Škola je zařazena i do projektu EVVOLUCE a je zaregistrovaná do systému škol realizujících EVVO nazvanou M.R.K.E.V.  V oblasti rozvoje pohybových dovedností se zaměřujeme na rozvoj cyklistiky a dopravní výchovy. Spolupracujeme s fotbalovým klubem v Olbramovicích při zajištění místních kol fotbalového turnaje McDonald's Cupu mladších žáků. Svůj oddíl mají v obci Mladí hasiči, kam docházejí děti z místní mateřské školy a základní školy.

Jsme málotřídní škola s bohatou historií, která si udržuje v regionu své místo a je alternativní školou k sousedním školám. Snaží se uchovat si své, historií ověřené přednosti, svoji rodinnou pospolitost, sounáležitost s obcí a svoji bezpečnost. Metody uplatňované při vzdělávání na tomto typu školy naučí žáky spolupráci, samostatnosti a schopnosti soustředit se na práci. Obecní úřad v Olbramovicích svojí trvalou péčí dává jasně najevo, že zdejší škola je považována za srdce obce, které jí zajišťuje budoucí všestranný rozvoj. Obec dělá vše proto, aby bylo o nejmenší školáky co nejlépe postaráno. Proto je předškolní vzdělání propojeno se základní školou v jeden právní subjekt, a má i společně vytvořený školní vzdělávací program ŠŤASTNÉ DÍTĚ - TVOŘIVÁ ŠKOLA. Aby škola obstála v konkurenčním prostředí i svým vybavením, svojí moderní technikou a připraveností svých žáků, využívá všech dostupných finančních prostředků na svoji modernizaci. V roce 2012 byl obcí Olbramovice realizován projekt celkové rekonstrukce a modernizace budovy základní školy s cílem vybudovat v regionu vzorovou KOMUNITNÍ ŠKOLU - tedy místo pro všechny. Již nyní nabízíme u nás bohatou mimoškolní činnost v sedmi zájmových kroužcích. V obci působí ještě kroužek dobrovolných hasičů, spolupracujeme s fotbalovým klubem, místními rybáři a myslivci, a tím vyplňujeme volný čas dětí v obci smysluplnou činností.
Naši žáci
Olbramovická základní škola má dlouhou tradici, vždy se jednalo o školu obecní, navštěvovaly ji děti především z Olbramovic a spádových obcí. Obecní úřad vždy o školu dbal a pro její zachování realizoval několik let dovážení dětí z okolních obcí vlastní dopravou, v současné době podporuje bezpečnost dětí zajištěním dohledu při přecházení hlavní silnice před vyučováním a odpoledne po hlavní činnosti družiny. V letošním roce školu navštěvuje 49 žáků. Výuku ve škole zajišťují 4 pedagogové a dvě vychovatelky ve školní družině. Na škole v tomto školním roce působí i školní asistent.
Budova základní školy
se nachází v obci Olbramovice, které leží asi 60 km jižně od Prahy po obou stranách silnice E3. Škola sousedí s kostelíkem Všech svatých a patří společně s ním k dominantám obce. Škola byla postavena a slavnostně otevřena již v září roku 1885. V roce 2012 probíhala celková rekonstrukce a modernizace za finanční podpory od EU. Škola zajišťuje pro spádovou oblast obce ve třech třídách vzdělávání žáků I. stupně ZŠ (6-11 letých). Samotné Olbramovice mají 1 000 obyvatel. Součástí právního subjektu je od roku 2003 také mateřská škola, která sídlí na opačné straně obce v samostatné budově společně se školní jídelnou.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah