O nás - ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
29.5. - 2.6.
Škola v přírodě - Kroužky nad Moníncem (všechny ročníky)


KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Školní družina je součástí Základní školy v Olbramovicích.
Školní družina zajišťuje mimoškolní výchovně vzdělávací činnost. Děti mají možnost po školním vyučování odpočívat, bavit se, hrát si. Společně vytváříme vhodné estetické prostředí školní družiny, dbáme na kultivované chování, na přátelské a kamarádské vztahy. Snažíme se střídat činnosti různého zaměření tak, aby se zde všem líbilo a byli jsme spokojeni.
Školní družina má k dispozici jednu třídu v přízemí budovy základní školy a 1 třídu v půdní vestavbě. K budově patří oplocená zahrada se zahradním nábytkem, vzrostlými stromy a sportovním hřištěm. Třída a herna jsou vybaveny podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Školní družina má možnost využívat moderní vybavení (interaktivní tabuli) a přilehlou školní knihovnu. Kapacita školní družiny je 57 účastníků. Pro činnost zájmových kroužků při ŠD se využívá i jiných tříd ve školní budově a také sálu na cvičení v budově Obecního úřadu v Olbramovicích.
Hry a zájmové činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin:
Odpočinkové činnosti
Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, dále i během dne, kdykoliv podle potřeby, společné zklidnění, četba, poslech relaxační hudby, klidové hry.
Rekreační činnosti
Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Soutěživé a tématické hry a spontánní činnosti probíhající převážně venku.
Zájmové činnosti
Rozvíjejí osobnost žáka, umožňují každému dítěti seberealizaci, popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Rozvíjejí dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou kolektivní, popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivita organizovaná, jindy spontánní.
Příprava na vyučování
Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. Ověřování a upevňování školních poznatků při rozmanité činnosti ŠD - poslechové činnosti, práce s knihou, časopisy, volná kresba, didaktické hry, hry se stavebnicemi, počítače aj.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah