Novinky - ZŠ Olbramovice

Přejít na obsah
AKTUALITY
29.5. - 2.6.
Škola v přírodě - Kroužky nad Moníncem (všechny ročníky)


KDE NÁS NAJDETE
počítadlo.abz.cz
Počasí Olbramovice (okres Benešov) - Slunečno.cz
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 do Základní školy a mateřské školy v Olbramovicích se uskuteční od 19. dubna 2023 od 16 do 18 hodin.

Žádost k zápisu podají zákonní zástupci pro dítě, které dosáhne šestého roku věku do 31. 8. 2023 a po odkladu povinné školní docházky.

Žádost o přijetí do 1. ročníku zde.
Žádost o odklad školní docházky zde.
Zápisní list pro žáka 1. ročníku zde.

Předkládá se kopie rodného listu dítěte.

Mgr. Alena Typtová
ředitelka školy
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 do Základní školy a mateřské školy v Olbramovicích se uskuteční od 6. dubna 2022 od 16 do 18 hodin.

Žádost k zápisu podají zákonní zástupci pro dítě, které dosáhne šestého roku věku do 31. 8. 2022 a po odkladu povinné školní docházky.

Žádost o přijetí do 1. ročníku zde.
Žádost o odklad školní docházky zde.
Zápisní list pro žáka 1. ročníku zde.

Předkládá se kopie rodného listu dítěte.

Mgr. Věra Kutišová
ředitelka školy
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP (školní vzdělávací program) pro tento školní rok.
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu od 25. 5. 2020),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:
  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly;
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. března 2020).
Předávání vysvědčení za druhé pololetí, vracení učebnic a další organizace konce školního roku 2019/2020
Způsob vracení učebnic, předávání vysvědčení, a další akce spojené s koncem školního roku se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, omezení z ní plynoucí a informací z MŠMT.
O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat na webových stránkách školy.

Mgr. Věra Kutišová

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání 2019/2020 zde.
Dar Nadace AGROFERT
Škola získala příspěvek Nadace AGROFERT ve výši 20 000,- Kč. Dar byl poskytnut v rámci projektu AGROFERT RUN a byl určen na náklady spojené s provozem Základní školy a Mateřské školy Olbramovice.
Adresa školy:
ZŠ a MŠ Olbramovice, okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01  Votice
IČ:  71001174
číslo účtu:  51-4475340277/0100
datová schránka:  vvqmfys
e-mail:  info@zsolbramovice.cz

Základní škola:  317 812 468
Školní družina:  705 100 672
Mateřská škola:  601 558 032
Školní jídelna:  601 558 035
Návrat na obsah